เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการให้แก่พี่น้องประชาชนในด้านการสร้างเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเรียนรู้ จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ สันติ  ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมวิชาความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้กับบุคลากรในชุมชน สามารถนำไปขยายผลแก่ชุมชนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้า สำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกอีกด้วย  โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรรถพล  ทวีสุนทร รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๕๐ คนหนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 11:22:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG