เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จ.ชลบุรี จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย


      ที่  ชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ 2 บางพระ นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุข และชาวชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดถนนเลียบชายหาดกัปตันยุทธ  ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และถนนสะอาดปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่ได้มอบหมายให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละท้องถิ่นมีถนนตัวอย่างเป็นต้นแบบและขยายไปในทุกพื้นที่ปกครอง พร้อมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรในชุมชน รวมทั้งให้เกิดความสะอาดและสวยงามอย่างยั่งยืนต่อไปหนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 11:17:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG