เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลฯแหลมฉบัง จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (การทําตะกร้าเชือกมัดฟาง)


ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในความเป็นอยู่และการพัฒนาด้านอาชีพ ที่จะสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงให้กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (การทําตะกร้าเชือกมัดฟาง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีการฝึกอบรมตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.




ข่าวแหลมฉบังล่าสุด

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 10:51:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG