เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมรอบเขตประกอบการบริษัทไออาร์พีซี ประชุมเพื่อจัดทำแผนงานร่วมกัน ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1


 โดยมีนายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตประกอบการบริษัทฯ อยู่ภายใต้การดูแล และสนนับสนุนของมูลนิธิจิตอาสา ร่วม บริษัท ไออาร์พีซี ซึ่งมีนางสาว จาวีวรรณ กาวิรัตน์ ผอ.มูลนิธิจิตอาสา นาย วิฑรูย์ กิจเจริญ เจ้าหน้าที่อวุโส ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี นางสาว รุ่งอรุณ ดังก้อง เจ้าหน้าฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ฯ ผู้ประสานงาน พร้อมคณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบไปด้วย เทศบาลนครระยอง ต.เชิงเนิน ต.นาขวัญ ต.ตะพง ต.บ้านแลง เข้าร่วมประชุมอบรมเพื่อแลกเปลีายนความรุ้กันและกัน  ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน IRPC


บก.ธรรญธร /รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 14:07:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG