เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559


      ที่  ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นางพัชณี สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันธ์ต่อสถาบัน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี 2551 ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพานิชยกรรม โดยในปีการศึกษานี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทั้งสิ้น 53 คน แยกตามสาขางานอาชีพดังนี้ สาขางานการบัญชี 11 คน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 คน สาขางานการตลาด 8 คน และสาขางานการโรงแรม 11 คน
ข่าวชลบุรี,ล่าสุด

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 10:46:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG