เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับ 10 ชุมชนรอบโรงกลั่นจัดกิจกรรม “สุขภาพจิตแข็งแกร่ง สุขภาพกายแข็งแรง“ เนื่องในโอกาส วันอสม.แห่งชาติ


   กลุ่มไทยออยล์  ร่วมกับ 10 ชุมชน รอบโรงกลั่นจัดกิจกรรม “สุขภาพจิตแข็งแกร่ง สุขภาพกายแข็งแรง“ เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (วันอสม.แห่งชาติ) ขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยมีนายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นและบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขจากทั้ง 10 ชุมชนรอบโรงกลั่น เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน ณ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน


กิจกรรมประกอบด้วยการประชุมเพื่อสรุปการมีส่วนร่วมของภาคีในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกันต่อไป การให้ความรู้เรื่อง “ศาสตร์การนวดผ่อนคลาย” แก่อสม. โดยวิทยากรชำนาญการจากวัดโพธิ์ มาสาธิตการนวดตนเองและนวดผู้อื่น พร้อมทั้งได้จัดทำคลิปวีดีโอเพื่อเก็บไว้ศึกษา หากอสม.คนใดต้องการที่จะฝึกฝนจนชำนาญเพื่อนำไปประกอบอาชีพ  หรือนำไว้เป็นความรู้ติดตัวเพื่อดูแลคนในครอบครัวก็สามารถทำได้ นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังได้มีการจัดฐานกิจกรรมให้สมาชิก อสม.ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ให้เกิดความรักสามัคคี รู้จักกันมากขึ้นเพื่อร่วมมือกันดูแลตนเองและชุมชนของตนอย่างเข้มแข็งและมีความสุข

กลุ่มไทยออล์และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาจะประชุมร่วมกันเป็นประจำทุก 2 เดือนเพื่อพบปะ พูดคุย และจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีโครงการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลสุขภาวะเบื้องต้นของคนในชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลแหลมฉบัง และส่วนบริการสาธารณสุข เทศบาลนครแหลมฉบังเพื่อติดตามปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยหนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 10:56:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG