เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เตรียมจัดงานแสดงวงดนตรีมาตรฐานบิ๊กแบนด์แจ๊สในบทเพลงพระราชนิพนธ์ "องค์อัครศิลปิน หนึ่งเดียวในโลก" วันที่ 19 ม.ค.60 ณ สโมสรพนาวัลย์ สมาร์ท แลนด์ อ.ศรีราชา


วันนี้ (12 มกราคม 2560 ) นางฉวีวรรณ  คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายญาณี  ตราโมท  ศิลปิน ,ดร.วราวุธ  ตีระนันท์  ประธานโครงการบทเพลงพระราชนิพนธ์ “องค์อัครศิลปิน หนึ่งเดียวในโลก” , พลเอกอาชวินทร์  เศรตเศรณี  ที่ปรึกษาโครงการบทเพลงพระราชนิพนธ์ ฯ และนายวิชัย  ต่อเนื่อง  ประธานมูลนิธิการดนตรี แห่งประเทศไทย  ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานแสดงวงดนตรีมาตรฐานบิ๊กแบนด์แจ๊สในบทเพลงพระราชนิพนธ์ "องค์อัครศิลปิน หนึ่งเดียวในโลก"


นางฉวีวรรณ กล่าวว่า ตามที่มีพระบรมราชานุญาตให้สมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ,สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ,กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิการดนตรีแห่งประเทศไทย ให้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ไปบรรเลง และขับร้องในการแสดงคอนเสิร์ต และการประกวดวงดนตรีบิ๊กแบนด์ แจ๊ส 

โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการแสดงวงดนตรีมาตรฐานบิ๊กแบนด์แจ๊ส ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้เข้าร่วมการประกวด จนได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลทั้งหมดรวม 5 รางวัล จากผลการตัดสิน ณ หอประชุมกองทัพเรือ ในครั้งที่ผ่านมาและจากกิจกรรมรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 นอกจากนั้นยังเป็นการมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานและรางวัลอื่นๆ พร้อมจัดให้รับชมนิทรรศการพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพทางการดนตรีและเพลงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และเพื่อแสดงความไว้อาลัยที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างที่สุดมิได้


นางฉวีวรรณ  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 องค์อัครศิลปินทางการดนตรีสากล และเป็นการเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ให้ทั่วประเทศเพื่อพสกนิกรชาวไทย จะได้ร่วมใจเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชประชาชนชาวไทยและทั่วโลก จักได้รู้ซึ่งถึงพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพทางการดนตรีและเพลงของ "องค์อัครศิลปิน" มากยิ่งๆขึ้นไป

พร้อมทั้งจะได้เผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านให้พสกนิกรทั่วทุกสารทิศได้รับฟังและรู้จักบทเพลงพระราชนิพนธ์อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น อีกทั้งคำว่า "องค์อัครศิลปิน หนึ่งเดียวในโลก" และ "พระบิดาแห่งการดนตรี" ได้ถูกนำเสนอผ่านโครงการนี้ในทุกกิจกรรมที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำไปปฏิบัติและการที่นำไปปฏิบัตินั้นจะนำมาซึ่งความรู้รักสามัคคี ความเสียสละ ทำให้มุ้งเน้นประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นหลัก จะสามารถลดปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ พร้อมทั้งเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อลดความตึงเครียดด้วยเสียงเพลงและดนตรี โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ม.ค. 2560 ณ สโมสร "พนาวัลย์ สมาร์ท แลนด์" อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 


โดยในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมสำคัญที่สุดของคณะผู้จัดงาน และผู้ร่วมประกวดพร้อมประชาชน ได้จัดให้  คือการจัดพิธีแสดงซึ่งความไว้อาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ปีที่ผ่านมา นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างที่สุดของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ทั้งนี้จึงขอจัดพิธีถวายความไว้อาลัยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกัน รวมทั้งในวันดังกล่าวได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์ "องค์อัครศิลปิน หนึ่งเดียวในโลก" ซึ่งสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้สนับสนุนหลัก

นางฉวีวรรณ  กล่าวว่า  จากแรงบันดาลใจที่ทำให้คิดถึงเรื่อง "องค์อัครศิลปิน...หนึ่งเดียวในโลก" เนื่องด้วยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีตั้งแต่จำความได้ ก็มักจะได้ยินบทเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์มีความไพเราะทุกเพลง แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์ ในฐานะนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เห็นราชวงศ์จักรี  โดยให้สมาคมฯอยู่ใน "พระบรมราชูปถัมภ์" โดยรู้สึกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น เนื่องด้วยนับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งในสมาคม ได้รับฟังเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง และสายฝนมาโดยตลอด โดยเฉพาะเพลงใกล้รุ่ง ซึ่งมีเนื้อเพลงบรรยายถึงความงามของธรรมชาติยามรุ่งอรุณ ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่น รื่นรมย์ ในความหวังในวันใหม่ อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
โดยประการสำคัญคือ เพลงใกล้รุ่งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำออกบรรเลงครั้งแรก โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ในงานของสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2489 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติประวัติแก่สมาคมอย่างหาที่สุดมิได้ ส่วนเพลงสายฝน เป็นบทเพลงที่มีลีลานุ่มนวลอ่อนหวาน บรรเลงครั้งแรกในงานของสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ  ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2489 จึงเป็นเพลงยอดนิยมของพสกนิกรชาวไทยอีกเพลงหนึ่ง ซึ่งในงานได้จัดให้มีการขับร้องและบรรเลงเพลงทั้งเก่า จากผู้ชนะการประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นั้นด้วยโจ ลำน้ำปิง / รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:15:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG