เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพทำนาให้ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙


ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายส่งเสริมการทำนาในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ปลูกฝังทัศนคติ วิธีการ และวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทำนาให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและธำรงรักษาวิถีชาวนาต่อไปในอนาคต จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพทำนาให้ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลนครแหลมฉบัง 


โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครแหลมฉบัง ปลัดฯ ภควัฒน์ ขันธหิรัญ ปลัดอาวุโส อำเภอศรีราชา ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โครงการชลประทานชลบุรี ประมงอำเภอศรีราชา ผู้ประกอบการเอกชน คณะครูและนักเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งมีลักษณะเป็นเขตเมืองห่างไกลจากวิถีชีวิตและสังคมชาวนาได้รับรู้ขั้นตอนวิธีการในการปลูกข้าว ทำให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของชาวนา และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการปลูกข้าวของไทย พร้อมทั้งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๒๐๐ คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย คุณพิพัฒน์ ราษฎร์ศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ภาคกลาง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และ บริษัท ทีซีเอฟจี คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจาก สท.วิธิณัฏฐ์ มงคลสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 13:34:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG