เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เครือไทยออยล์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา และกองทุนเครือไทยออยล์ ประจำปี 2559


 วันนี้ (3 ส.ค.59) ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา  และกองทุนเครือไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา พร้อมด้วยนายวรญาณ บุณราช นายอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ประธานชุมชน และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี

 นายอธิคม กล่าวว่า เครือไทยออยล์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ ในพิธีมอบทุนการศึกษา และกองทุนเครือไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา

การดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นภารกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญ หากเยาวชนผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังของชาติในอนาคตมีศักยภาพ ก็สามารถร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นแหลมฉบัง ศรีราชา และประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

สำหรับพิธีมอบทุนในวันนี้ เครือไทยออยล์ได้จัดสรรทุนในลักษณะทุนการศึกษาปีต่อปี และทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับนักเรียน และนิสิตที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง รวมถึงกองทุนการศึกษาสถานศึกษาต่างๆ

ทั้งนี้ก็เพื่อยืนยันว่าเครือไทยออยล์มีเจตนามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่วนราชการ ในการช่วยดูแลเยาวชนในด้านการศึกษา รวมทั้งร่วมพัฒนาเนาวชนในท้องถิ่นของเรา ให้มีโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น 

สำหรับในปี 2559 นี้ เครือไทยออยล์ประกอบด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำกีด (มหาชน) บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าไทยออยล์ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด และชมรมชาวใต้เครือไทยออยล์ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,856,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันบาท) โดยเงินทั้งหมดนี้ได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแบบปีต่อปี และแบบต่อเนื่อง ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 230 ทุน และกองทุนเครือไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษาอีกจำนวน 111 กองทุน
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การมอบทุนการศึกษาและกองทุนเครือไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษาในครั้งนี้ จะมีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นแหลมฉบังและศรีราชาของเราให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 13:14:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG