เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

    วันที่ 1 มีนาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลาวยาว จังหวัดนครสวรรค์ โอกาสนี้ นายทวี เสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวรายงานสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จากนั้นองคมนตรี ได้เดินทางมามอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 350 ชุด พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบวาตภัยจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอลาดยาว จำนวน 3 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ได้แก่นางหวล บุญมา บ้านเลขที่523/1 นางน้ำวน แจ้งจบ บ้านเลขที่526 และนายยงค์ แสงแมงทับ บ้านเลขที่529/4 ด้วยความห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน หลังจากจังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่อำเภอลาดยาว และในอีกหลายพื้นที่ ทั้ง 9 ตำบล ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อเย็นของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับควาเสียหาย จำนวน 276 ครัวเรือน และวัด 3 แห่งทั้งนี้การได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มปิติ แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงนึกถึงห่วงใยและให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อตกทุกข์ได้ยาก

☎️☎️ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​-0838823240​☎️☎️

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 23:38:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG