เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี - Unithai รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2023 ระดับดีเด่น ในประเภทคมนาคม

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติด้านการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA Monitoring Awards 2023 ระดับดีเด่น ในประเภทคมนาคม โดยได้รับเกียรติจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและผู้มอบรางวัล โดยมีคุณพันลึก กิตติสาเรศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัล ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2023 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงการดำเนินการต่าง ๆ ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ


รางวัล EIA Monitoring Awards จัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินโครงการ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการอื่น ๆ
โจ ลำน้ำปิง/รายงานหนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 13:00:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG