เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี - นิคมฯแหลมฉบัง ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว

    นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จัดโครงการรักษ์ต้นไม้ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566


เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ป่าชายเลน หมู่บ้านแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี  เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครแหลมฉบัง  เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการรักษ์ต้นไม้ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2566 โดยมี นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี พ.ต.อ.ปพนพัชร์ ใบยา ผกก.สภ.แหลมฉบัง ตัวแทนสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นักเรียน และชุมชนแหลมฉบัง เข้าร่วม รวมทั้งร่วมกันปลูกต้นโกงกางจำนวน 600 ต้น อีกด้วย
นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยการอนุรักษ์ และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์น้ำและสัตว์บก นานาชนิด เป็นฉากกำบังภัยธรรมชาติ เพื่อป้องกันลมพายุ มรสุม ต่อการพังทลายของดินที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล และยังช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อม ตลอดจนของเสียไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งจะก่อความเสียหายแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศชายฝั่ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแบบแผนแม่บทและมาตรการของจังหวัดชลบุรี จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดียิ่ง สำหรับการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้ทุกภาคส่วนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาและรักษาความเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังต่อไป


หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 00:20:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG