เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี - อบจ.ชลบุรี เปิดอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ตั้งชื่อ อาคารปลื้มจิต พร้อมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านเขาดิน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนบ้านเขาดิน ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานเปิดอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 14,295,000 บาท พร้อมด้วยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายประเวศ คำหงส์ ประธานที่ปรึกษาสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขาดิน คณะกรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขาดิน และนางสาวอัญญา หมื่นกล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน


นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งแห่งนี้ ใช้งบประมาณ 14,295,000 บาท โดยตั้งชื่อว่า อาคารปลื้มจิต นอกจากนี้ยังมี อาคารอเนกประสงค์ ชั้นเดียว พ.ศ. 2560 งบประมาณ 3,593,000 บาท และโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 1,482,400 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 19,370,400 บาท ของโรงเรียนบ้านเขาดิน ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับโรงเรียนปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 603 คน สภาพโดยรวมโรงเรียนบ้านเขาดิน มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จากผลการดำเนินงานของโรงเรียน ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นทุกปี นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี โรงเรียนจึงได้รับ ความไว้วางใจจกผู้ปกครอง นำบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ จึงต้องของบสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จากองค์กรบริหารสวนจังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของชุมชนยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 13:34:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG