เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี - โครงการรักษ์ต้นไม้ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ป่าชายเลน หมู่บ้านแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการรักษ์ต้นไม้ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2565 โดยมีนายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วยนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฎิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง, ผู้แทนศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4,ผู้แทนสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง,ผู้แทนโรงกลั่นน้ำมัน Esso ศรีราชา, ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง,ผู้นำชุมชน, คณะอาจารย์ นักเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


สำหรับการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว และในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี

และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยการอนุรักษ์ และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์น้ำและสัตว์บก นานาชนิด เป็นฉากกำบังภัยธรรมชาติ เพื่อป้องกันลมพายุ มรสุม ต่อการพังทลายของดินที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล และยังช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อม ตลอดจนของเสียไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งจะก่อความเสียหายแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศชายฝั่ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแบบแผนแม่บทและมาตรการของจังหวัดชลบุรี จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดียิ่ง สำหรับการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้ทุกภาคส่วนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาและรักษาความเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังต่อไป
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 10:16:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG