เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี – เปิดแล้ว ร้านกาแฟชุมชน แหลม’บัง ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน รายได้ช่วยเหลือสังคม

ที่ชุมชนวัดแหลมทอง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กลุ่มชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ร่วมกันเปิดร้านกาแฟชุมชน’แหลมบัง ซึ่งเป็นการสานต่อโครงการสานสัมพันธ์ของหน่วยงานในพื้นที่แหลมฉบัง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้มีงานทำ สร้างรายได้ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และเกิดความรักใคร่สามัคคีในชุมชน โดยศิลปะการชงกาแฟ ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี

ร้านการแฟชุมชน’แหลมบัง ของชุมชนวัดแหลมทอง ที่เปิดบริการในครั้งนี้ เป็นการนำร่องชุมชนแรก ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มทั้งหมด 10 ชุมชน  โดยได้รับการสนุบสนุนจาก เทศบาลนครแหลมฉบัง,สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง,บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ,โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ฯลฯ  ซึ่งรายได้จากการขายจะนำไปช่วยเหลือสังคม และเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ ทั้ง 23 ชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:43:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG