เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

อบจ.ชลบุรี เปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป

📄ลงทะเบียนระบบออนไลน์ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (จนกว่าจะเต็มจำนวน)

คลิ๊ก !! ลงทะเบียนได้ที่นี่  

👉 https://chon.dccsr.com/         

💉วัคซีน "ซิโนฟาร์ม" อบจ.ชลบุรี 


💉อบจ.ชลบุรี เปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป (จนกว่าจะเต็มจำนวน)

โดยมีเงื่อนไข :


1️⃣ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เท่านั้น


2️⃣มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป


3️⃣สำหรับผู้พักอาศัย หรือ ทำงานในจังหวัดชลบุรี 


4️⃣อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด ดังนี้

   - กลุ่มองค์กรการศึกษา

   - กลุ่มองค์กรการกุศล

   - กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

   - กลุ่มผู้พิการ

   - กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด

   - ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง

   - พระ/นักบวช

   - ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 

   - ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 

   - กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

   - ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการ

   - ภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์

   - ภาคธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

   - ภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

   - ภาคธุรกิจการเงิน

   - ภาคธุรกิจการสื่อสารและบันเทิง 


💉ทั้งนี้ วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ที่ อบจ.ชลบุรีได้รับการสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 110,000 คน  (220,000 โดส) นั้น ได้มีการบริหารจัดการ กระจายวัคซีน เป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ 


1. การรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ทาง https://chon.dccsr.com/ 

2. การจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี

3. การจัดสรรให้กลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด


🚨ที่สำคัญ!!!! ***การบริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”  อบจ.ชลบุรี ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

อบจ.ชลบุรีไม่มีนโยบาย "ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน" เพื่อให้เข้าถึงบริการฉีดวัคซีน ***โปรดระวังมิจฉาชีพ***


☎️สอบถามเพิ่มเติม : โทร.038-398-333 (ระบบคู่สายสัญญาณ) ในวัน-เวลา ราชการ


หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 11:00:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG