เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

อุบลฯ​ -​ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 สัมมนาสิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

   เมื่อเวลา 08.30 น​ วันที่ 18 ธ.ค.2563 ที่ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสัมมนาสิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้ประกอบกิจการให้ความสนใจเข้าสัมมนาจำนวน  120 คน  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เข้าใจบทบาทความรับผิดชอบ สามารถทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รับทราบสิทธิประโยชน์ต่างๆ

   นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี   กล่าวว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับบุคลากรของตน โดยการกำหนดให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ หลายประการ สิทธิประโยชน์ที่สำคัญคือ การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษสำหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พร้อม  สิทธิประโยชน์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545. มีการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อใช้ฝึกอบรมลูกจ้างเชิดชัย  ทองถม/รายงาน โทร.089  946 6687

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 12:32:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG