เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกิจกรรม ”เปิดใจ รักการเรียนรู้” จัดโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา พร้อมสนับสนุนโครงการ “ร่วมมือกัน สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7


 เมื่อวันที่ 14  ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน “เปิดใจ รักการเรียนรู้” ปี 2563 จัดขึ้นโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมเป็นเกียรติในการสนับสนุนโครงการ “ร่วมมือกัน สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” ปี 2563 โดยที่ผ่านมาทางกลุ่มไทยออยล์ได้ให้การสนับสนุนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ติดต่อกันมาอย่างเนื่องเป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ปี 2557


ในโครงการดังกล่าว สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ริเริ่มเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณดูแลสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ภายในสถานสัตว์เลี้ยงน้ำเค็ม ซึ่งกลุ่มไทยออยล์ เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม

ทั้งนี้ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดให้บริการเมื่อปีพ.ศ. 2527 ซึ่งมีหน้าที่หลักในการค้นคว้าวิจัยและให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมทั้ง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล และเพื่อปลูกจิตสำนึกทางธรรมชาติ  มีผู้เข้าเยี่ยมชมในแต่ละปีประมาณกว่า  6 แสนคน จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 24 ล้านคน
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 12:36:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG