เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ร้อยเอ็ด - คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงานที่โพนทอง


         เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2563 เวลา 09.30 น.คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร  เดินทางมาลงพื้นที่อำเภอโพนทองภาคเช้า  อำเภอเสลภูมิภาคบ่าย  โดยการนำของนาย สุทา   ประทีป ณ ถลาง  รองประธานคณะกรรมาธิการ และ นาย นิรันดร์   นาเมืองรักษ์  รองประธานคณะกรรมาธิการ  นาย ประเดิมชัย   บุญช่วยเหลือ  เลขานุการคณะกรรมาธิกา พร้อมคณะ
อำเภอโพนทอง  เรื่อง การดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านแวงเหนือ ม.1 กรณี ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตำบลแวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ในฐานะประธานโครงการมีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง และปลอมแปลงเอกสารในโครงการขุดลอกห้วยนาเหนือ ม.1 ต.แวง อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

          นายนิรันดร์  นาเมืองรักษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ  ทำหน้าที่ประธานฯวันนี้ พูดถึง หน้าที่และอำนาจ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง ศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น และศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับกลไก กระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ .


สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:30:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG