เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

นครสวรรค์ - จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ใน อ.แม่วงก์ อ.ชุมตาบง และ อ.แม่เปิน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์


   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสมชาย ธีรางกูล นายอำเภอแม่วงก์ , นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอชุมตาบง และนายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ อำเภอชุมตาบง และอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 

เนื่องจากบริเวณตอนบนของประเทศไทยมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ซึ่งทำให้ในพื้นที่อำเภอแม่วงก์ อำเภอชุมตาบง และอำเภอแม่เปิน ประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นมาตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2562 ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย ที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่าน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบอากาศหนาวในครั้งนี้ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิ ขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 จากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเบื้องต้น ส่วนการช่วยเหลือแบบยั่งยืนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการตามกฎหมาย ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ยึดถือพระราชดำริมาปฏิบัติ เป็นเวลากว่า 57 ปี

ทั้งนี้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการทุพลภาพตามบ้านเรือนต่างๆ อีกทั้งได้มอบผ้าห่ม อาหาร และสิ่งของพระราชทานแก่ ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันวิกฤตภัยในครั้งนี้ต่อไป


ต้อย รอบรั้วภูธร ศูนย์ข่าวนครสวรรค์/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:35:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG