เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563

 

     ที่ ห้องประชุมชั้น 5  เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางพระ รายงานผลการดำเนินงาน และแจ้งกิจกรรม/โครงการที่เทศบาลกำลังจะดำเนินการให้ชุมชน ประชาชนได้รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ โครงการป้องกันไข้เลือดออก โครงการ1ฝ่าย1นวัตกรรม โครงการศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชน ประชาชนเสนอปัญหา และความต้องการ จากปัญหาและความต้องการของชุมชน และประชาชน เทศบาลสามารถจะได้หาแนวทางแก้ปัญหาให้ชุมชนได้อย่างทันท่วงที เป็นการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างเทศบาลกับชุมชน ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และคณะกรรมการชุมชน เป็นจำนวนมาก

ป๊อป บูรพานิวส์/ภาพข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:39:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG