เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ร้อยเอ็ด - "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2563 ณ แปลงนาข้าว อำเภอธวัชบุรี


         เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2563 ณ. แปลงนาข้าวหอมมะลิเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (Rice Code) บริเวณแปลงนาสาธิต ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


       โดยในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเข้าร่วม

          "สภากาแฟ" ครั้งที่ 4/2563 ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีเวทีพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ และรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อสร้างมิตรภาพ กระชับสัมพันธ์ พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่มีข้อราชการสำคัญได้แจ้งหรือนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ โดยในครั้งนี้เจ้าภาพในการจัดกิจกรรม คือหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกิจกรรมนี้กำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือนต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งการจัด โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 5/2563 ครั้งต่อไปนั้น หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าวในครั้งต่อไป


สุเทพ  ลอยแก้ว ศูนย์ข่าวร้อยเอ็ด/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 13:01:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG