เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

นครสวรรค์ - ฝนหลวง เปิดบ้านงานช่างอากาศยาน เตรียมซ่อมเครื่องบินและฝึกบินทบทวน พร้อมสู้ภัยแล้ง ปี 63


     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านงานช่างอากาศยาน" ประจำปี 2563 (OPEN HOUSE TO AIRCRAFT MECHANIC 2020) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ และ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวรายงานการจัดงาน ณ ท่าอากาศยานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเปิดเผยว่า การมางานในครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการฝนหลวง และมอบนโยบายให้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงให้เร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิม โดยที่ผ่านมาจะเปิดปฏิบัติการในวันที่ 1 มีนาคมของทุกปี แต่เนื่องจากปีนี้เกิดวิกฤติภัยแล้งรุนแรงและยาวนาน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน จึงให้เปิดปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีให้เร็วขึ้น อีกทั้งอากาศยานเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้บินปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อทำให้เกิดฝน ซึ่งปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีอากาศยานที่ใช้ปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 40 ลำ และมีแผนการจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อภารกิจ และความต้องการในอนาคต สำหรับอากาศยาน ที่ประจำการทั้งหมด มีการใช้ปฏิบัติภารกิจการทำฝนตลอดระยะเวลา 8 เดือนดังนั้น ภายหลังจากการเสร็จสิ้นฤดูกาลทำฝนการซ่อมบำรุงอากาศยานจึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องดูแลรักษาเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในปีถัดไป ซึ่งทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีช่างเครื่องบิน และช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ที่มีความรู้ความสามารถ ดำเนินการซ่อมอากาศยานให้เป็นไปตามคู่มือของโรงงานผู้ผลิตและมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุดด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2563 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้กำหนดแผนเตรียมความพร้อมด้านการบิน ประกอบด้วย การซ่อมบำรุงอากาศยานประจำปี การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน และการฝึกบินทบทวนประจำปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ รวมระยะเวลา 4 เดือนสำหรับแผนการซ่อมบำรุงอากาศยานประจำปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ซ่อมบำรุงอากาศยานจำนวน 4 แบบ ได้แก่ อากาศยานชนิด Cessna Caravan จำนวน 11 ลำ CASA จำนวน 10 ลำ CN235-220 จำนวน 2 ลำ และ Super King Air 350 จำนวน 3 ลำ รวมทั้งหมด 26 ลำ

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการซ่อมบำรุงอากาศยานประจำปี กรมฯ ได้มีการจัดเตรียมอากาศยานสำหรับปฏิบัติภารกิจฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย เครื่องบิน CASA จำนวน 1 ชุดๆ ละ 2 ลำ และเครื่อง Cessna Caravan จำนวน 1 ชุดๆ ละ 3 ลำ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความต้องการน้ำ และบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม ในด้านบุคลากรด้านการบิน นักบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะมีการฝึกบินทบทวนการบินในท่าต่างๆ ก่อนการเริ่มปฏิบัติการจริง เพื่อสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ท้ายนี้ กรมฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2563 โดยจะมีการเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเร่งปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชน ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งในขณะนี้

ต้อย รอบรั้วภูธร ศูนย์ข่าวนครสวรรค์/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 18:01:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG