เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี - ทน.แหลมฉบัง จัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ 1/2563


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมเมืองใหม่ 1 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ได้มีการจัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมฯพร้อมด้วย นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน

เนื่องด้วยมีข้อราชการที่ต้องพิจารณาหารือร่วมกัน เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต มีนโยบายด้านการเมืองการบริหาร คือ มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ การเป็นที่พึ่งของประชาชน และสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นและวาระการประชุมที่สำคัญ คือ ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด โดยให้ถ่ายภาพ ก่อน – หลัง ปฏิบัติงานการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานโดยให้ใส่รายละเอียดของโครงการก่อสร้างต่างๆ อย่างครบถ้วน จัดทำข้อมูล ข้อแนะนำ เรื่องพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พร้อมประสานกับกองวิชาการและแผนงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ประดับไฟในช่วงเทศกาลปีใหม่บริเวณถนนสุขุมวิท ปรับเกรดเศษวัสดุบริเวณด้านข้างศาลาประชาคมแหลมฉบัง ดำเนินการออกแบบปรับปรุงถนนสี่แยกตลาดนวลจันทร์ถึงแยกศูนย์บริการสาธารณสุข 1 และถนนลงอ่าวอุดม รายงานการดำเนินการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน แจ้งข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ของสถานีตำรวจภายในเขตเทศบาลฯ ข้อมูล ณ ช่วงเดือนธันวาคม 2562 และเตรียมความพร้อมโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 16:01:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG