เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี – ท่าเรือแหลมฉบัง มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี มอบทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส มอบทุนอาหารกลางวัน และมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา


   เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563  ที่อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี มอบทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส มอบทุนอาหารกลางวัน และมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 29 ปี โดยมีนายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้มอบในครั้งนี้ สำหรับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ท่าเรือแหลมฉบังของหนู” โดย  ด.ช.ธนาวุฒิ  พึ่งพรม โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 เป็นผู้ชนะเลิศในการประกวด ระดับประศึกษาตอนต้น และด.ญ.ระพีพร  พิมพ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 เป็นผู้ชนะเลิศในการประกวด ระดับประศึกษาตอนปลาย


ทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส มอบให้กับมูลนิธิ จำนวน 6 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์มูลนิธิสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ โรงเรียนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง และศูนย์การเรียนรู้พัฒนา สตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา

อีกทั้ง ทุนอาหารกลางวัน มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางละมุง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมฉบัง (กรมการศาสนา) และทุนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา มอบให้กับโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 21 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง  โรงเรียนบ้านบางละมุง  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด  โรงเรียนบ้านนา (ฟินวิทยาคม) โรงเรียนวัดแหลมฉบัง  โรงเรียนวัดมโนรม  โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม  โรงเรียนวัดพระประทานพร  โรงเรียนบ้านชากยายจีน  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3  โรงเรียนทุ่งศุขลา กรุงไทยอนุเคราะห์  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม  โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  โรงเรียนวัดหนองคล้า  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม  โรงเรียนบ้านนาวัง  โรงเรียนบ้านโรงหีบ และ โรงเรียนโป่งสะเก็ต อีกด้วย


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:34:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG