เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

งาน Green D.(กินดี)” นครสวรรค์ ปันสุข” ณ บ้าน 120 ปีวิถีไม้สักไทย สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12นครสวรรค์


จังหวัดนครสวรรค์ ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Green D.”นครสวรรค์ ปันสุข” ณ บ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย สำนักงานบริหารพื้นที่นุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทันตแพทย์สมยศ นะลำเลียงประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวต้อนรับ ในนามประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ และมี ทันตแพทย์สมยศ นะลำเลียง ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวรายงาน จังหวัดนครสวรรค์ เมืองสี่แคว ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา นับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศการเกษตรเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของจังหวัด มีจุดเด่นด้านศูนย์กลางผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครสวรรค์ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมีชาวนาเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา 

ปัจจุบันผู้บริโภคชาวนครสวรรค์ให้ความสำคัญของการกิน การใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย มีมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนเกิดกระแสตลาดสีเขียว จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ตลาดฟาร์มฝัน ปันสุขและ ตลาดนวธรรมชาติ   3 ปีที่ ผ่านมาหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานหลักการและเครือข่ายคณะกรรมการทำงานจังหวัดได้พัฒนาขับเคลื่อนระบบรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมเรียกว่า PGS นครสวรรค์ เป็นการรองรับมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส กระบวนการเรียนรู้ และความเชื่อมั่นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

ส่วนทางด้าน รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ได้เผยว่า งาน. Green D.(กินดี) นับได้ว่าเป็นงานที่น่าสนใจมาก รวมทั้งเป็นงานที่มีเครือข่าย องค์กร และหน่วยงาน เข้ามาร่วมมือจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งการบูรณาการกิจกรรมสำคัญของงานมีถึง 3  เป้าหมาย ไม่ใช่การจัดมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์เพียงอย่างเดียว ยังมีการเปิดตัว PGS นครสวรรค์ ที่เป็นระบบรองรับมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม และ ยังมีการเปิดตัวพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ 2 สายพันธุ์ คือ นิลสวรรค์ และ ชำมะเลียงแดง จนกล่าวได้ว่า มางาน Green D.(กินดี)”นครสวรรค์ ปันสุข” งานเดียวเหมือนเที่ยวได้ 3 งาน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความเข้มแข็ง ความก้าวหน้า ทันสมัย รวมถึงความร่วมมือ ของหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ และ เครือข่าย โดยเฉพาะการเลือกประเด็นการทำงานการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการ ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ จำกัด

ต้อย รอบรั้วภูธร ศูนย์ข่าวนครสวรรค์/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:22:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG