เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

นครสวรรค์ - จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนทางเข้าโครงการพัฒนาที่ดิน ของมูลนิธิชัยพัฒนา


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนทางเข้าโครงการพัฒนาที่ดิน ของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ หมู่ที่ 12 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ และ นายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดิน ของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ บ้านเกริ่นกระถิน ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 จึงได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนทางเข้าโครงการพัฒนาที่ดิน ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้น ภายใต้แนวคิด “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ และเพื่อให้ภูมิทัศน์รอบโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมมือปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดตกแต่งต้นไม้ และเก็บกวาดถนนระยะทาง 2,500 เมตร ประกอบด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน อำเภอลาดยาว จำนวน 500 คน 

ทั้งนี้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวถึงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมอบหมายให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นำที่ดินซึ่ง นางสาวสมศรี คล้ายสุข ได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อ ปี 2559 มาดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นแปลงสาธิตการเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งในอนาคตวางแนวทางเป็นการเกษตรเชิงท่องเที่ยวต่อไป
ต้อย รอบรั้วภูธร ศูนย์ข่าวนครสวรรค์/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:27:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG