เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ร้อยเอ็ด - ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด (สาขาโพนทอง) ดำเนินกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ 2563


            เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(สาขาโพนทอง) บูรณาการร่วมกับโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ดำเนินกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมปู่ใหญ่  อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด  มีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 200 คน 

         ภาคเช้าให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีนางสาววิภาวี สุธรรมมา. หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด (สาขาอำเภอโพนทอง )บรรยาย เรื่องจิตสำนึกมารยาทในการขับรถ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนการปฐมพยาบาลให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน   ภาคบ่ายเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย อบรมภาคปฎิบัติ สาธิตการขับขี่รถจักยานยนต์ให้มีความปลอดภัยจากวิทยาการ

         นายกฤษฎา  มะลิซ้อน  ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่  ว่า กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายที่มุ่งเน้นการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และพัฒนาศักยภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ นำไปสู่การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน
สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 16:50:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG