เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรม "จิตอาสาท่าเรือแหลมฉบัง รักษ์สิ่งแวดล้อม" (มีคลิป)


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ชายหาดบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้คนในชาติในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราซปณิธานที่ว่า รักษา..สืบสาน..ต่อยอด..

ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีช่วยคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้ประกอบท่าเทียบเรือ หน่วยงานชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง และสื่อมวลชน พร้อมใจร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสาท่าเรือแหลมฉบัง รักษ์สิ่งแวดล้อม" โดยการทำความสะอาดบริเวณชายหาดบางละมุงในวันนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาชายหาด ให้มีความสะอาดและสวยงาม อย่างยั่งยืนต่อไป


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 13:51:00. หมวดหมู่ , , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG