เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี – ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน แก่เยาวชนรอบท่าเรือ เกือบ 7 แสนบาท


ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี หวังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562  ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี  ธูปเทียนรัตน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นประธานเปิดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง  ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องโถงนิทรรศการบ้านพักพนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี  โดยมีนักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาเข้ารับทุน และมีผู้ปกครองนักศึกษา ผู้นำชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และผู้ประกอบการในท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วม


ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นโครงการที่กำหนดไว้ตามกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรม การพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ได้แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5123/2554 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554  เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อร่วมกำหนดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555

โครงการดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ เล็งเห็นว่า ความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย ของรัฐในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


โดยเยาวชนที่ขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาต้องเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี โดยท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสาหรับเยาวชน ในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562 (ปัจจุบัน) มีเยาวชนที่ได้รับทุน จำนวน 63  คน เยาวชนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 22 คน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,895,666.25 บาท


สำหรับในปีงบประมาณ 2562 เทอมการศึกษาที่ 1 มีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 15  คน เป็นเงิน  228,300บาท   เทอมการศึกษาที่ 2  มีเยาวชนได้รับทุนการศึกษา 26  คน เป็นเงิน 451,300 บาท  รวมเป็นเงินทั้งในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 679,600 บาท

พัฒนะ ซ้อนสุข-หนึ่ง สุรศักดิ์/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 16:54:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG