เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี-โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ และกองทุนกลุ่มไทยออยล์ เพื่อสถาบันการศึกษา มอบทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชน


ชลบุรี-โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ และกองทุนกลุ่มไทยออยล์ เพื่อสถาบันการศึกษา มอบทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชน และโรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 233 ทุน รวมเป็นเงินเกือบ 2 ล้านบาท

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา และกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา ประจำปี 2562  ให้แก่นักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นายนริศ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครแหลมฉบัง นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผู้บริหารบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  ครู และนักเรียน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาทั้งนี้ พิธีมอบทุนการศึกษาและกองทุนดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งกลุ่มไทยออยล์ วันที่ 3 ส.ค. มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องต่อนโยบายของบริษัทฯ ในด้านการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการมอบกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษาจำนวน 11 กองทุน และมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน จำนวน 238 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,886,000 บาทหนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 22:43:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG