เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี-ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ตามโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นเงินกว่า 9 แสนบาท


ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือฯ ตามโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ได้ดำเนินการเป็นครั้งที่ 3 โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธาน และมีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จากชุมชนต่างๆ ทั้ง 39 ชุมชนๆ ละ 5 คนเข้ารับทุนจำนวนทั้งสิ้น 183 ทุน ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้นโยบายของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ที่ประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนปัจจัยทางการศึกษาและปัจจัยในการดำรงชีวิต ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ครอบครัว ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น 


โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้ดำเนินโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ในปี 2560 จำนวน 191 ทุน รวมเป็นเงิน จำนวน 955,000 บาท และในปีการศึกษา 2561 มีผู้รับทุน จำนวน 168 ทุน เป็นเงิน จำนวน 840,000 บาท ส่วนในปีการศึกษา 2562 มีผู้รับทุน จำนวน 183 ทุน เป็นเงิน จำนวน 915,000 บาท

และเมื่อรวมการดำเนินงานทั้ง 3 ครั้ง คิดเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่เยาวชนรวมทั้งสิ้น 2,710,000 บาท

เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า การได้รับทุนการศึกษาจะทำให้เด็กๆ และเยาวชนมีกำลังใจในการเรียน และตั้งใจเรียนมากขึ้น ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของท่าเรือแหลมฉบัง ที่ต้องการตอบแทนสังคมในเรื่องของการสนับสนุนปัจจัยทางการศึกษา ซึ่งในปีนี้โดยภาพรวมของทุน จำนวน 9 แสนกว่าบาท ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งในปีที่ผ่านมา ชุมชนได้คัดเลือกเด็กที่จะเข้ารับทุนค่อนข้างเข้มข้น แต่ในปีนี้จำนวนทุนเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าเด็กมีความตั้งใจเรียนมากขึ้นโจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:40:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG