เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เคอรี่ สยามซีพอร์ต ร่วมกับ สื่อมวลชนศรีราชา มอบของใช้และเลี้ยงอาหาร แก่ผู้พิการ บ้านการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่บริเวณอาคารจัดเลี้ยงภายในสถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี ดร.วรพล สุวรรณสบาย ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรบริษัทสยามเคอรี่ นายไพบูลย์ เสริมศาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอ.ศรีราชา จัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องใช้และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการ ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ที่ทางบริษัทเคอรี่และสื่อมวลชนศรีราชาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีการมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้พิการอาทิแพ็มเพริสจำนวน24โหล และของใช้จำเป็นอื่นๆ สำหรับสถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2534 และเริ่มเปิดดำเนินการแก่คนพิการในขั้นแรกจำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 เดิมใช้ชื่อว่า 'สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางละมุง' และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อให้ใหม่ว่า 'สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์'  มีความหมายว่า 'บ้านแห่งความกรุณา'...

     โดยเปิดให้บริการอุปการะเลี้ยงดูคนพิการทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีฐานะยากจน ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ซึ่งต้องประสบกับปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก และจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในระดับหนึ่งในสถานสงเคราะห์ เพื่อเป็นการลดปัญหาสังคมอันพึงจะเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ 2542 ได้ย้ายผู้รับการสงเคราะห์ชายทั้งหมดไปเข้ารับการสงเคราะห์ที่หน่วยงานอื่น และเริ่มเปิดเป็นสถานสงเคราะห์หญิง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา..

     ปัจจุบัน.. สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ได้รับอุปการะ เลี้ยงดู คนพิการหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 400 คน..

หนังสือพิมพ์รวมพลัง ศูนย์ข่าวชลบุรี/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 18:40:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG