เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ยูนิไทย (Unithai) ร่วมกับ ซียูอีแอล (CUEL) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 (มีคลิป)


     บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 จำนวน 10 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 โดยมี นายไพรัตน์ ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทยูนิไทย เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 10 ชุมชน โดยกำหนดทุนการศึกษาให้ชุมชนละ 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 10 ทุนต่อปี

นายไพรัตน์ ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทยูนิไทย กล่าวว่า " การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทยูนิไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษามาโดยตลอด จึงได้ริเริ่มโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนนี้ขึ้นมา โดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนทั้ง 10 ชุมชน โดยรอบบริษัทฯ ของเรา ด้วยเชื่อมั่นว่าทุนการศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีอนาคตที่ดี" 

     บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้น คือ ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผลการศึกษาในเกณฑ์ดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา สำหรับการมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน 

นายไพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า " ต้องขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพราะการมีวิชาความรู้เป็นเสมือนทรัพย์สินที่ติดอยู่กับตัวเราตลอด ผู้มีวิชาความรู้จะได้เปรียบในเรื่องการประกอบอาชีพ ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ จงรู้ว่าตนเองเป็นผู้โชคดีที่มีโอกาสได้สานฝันไปสู่อนาคตที่ปรารถนา เมื่อเป็นผู้มีความรู้ดีแล้ว ต้องเป็นคนดี ประพฤติดี และพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ กลุ่มบริษัทฯ ยูนิไทย ยังคงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เยาวชนเกิดการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านความรู้ ศีลธรรม และจิตใจ ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้วนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดไป"


 โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
นสพ.รวมพลัง ศูนย์ข่าวชลบุรี

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:29:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG