เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ครั้งที่ 2 รอบชิงฯ รับโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี พร้อมไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น


   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ GISTDA ร่วมกับจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด  สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 9 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยบูรพา  ดำเนินโครงการ “ค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 2” แข่งขันค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ระดับเยาวชน ชิงโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2561 (รอบชิงชนะเลิศ) โดยมี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ) ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรอบชนะเลิศสูงสุด


และสำหรับทีมนักเรียนชนะเลิศสูงสุดแต่ละจังหวัดจะได้รับโล่เกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และไปศึกษาดูงานด้านการวางแผนพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ร่วมกับคณะผู้แทนจังหวัดในภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2561 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัถตุประสงค์ เพื่อสร้างกำลังคนเยาวชนและผู้นำในพื้นที่โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาปรับใช้ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ยุค Thailand 4.0 และ Smart City โดยนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน


น.ส.พรพรหม ล่ามกิจจา ทีมนักเรียนชนะเลิศสูงสุด จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และจะนำความรู้จากการที่ได้เข้าร่วมโครการ “ค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด” ในครั้งนี้ จะนำไปพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต จากการที่ได้เข้าร่วมโครการในครั้งนี้ตนเองได้รู้จักและเรียนรู้การวางผังเมือง ระเบียบแบบแผน การพัฒนาจังหวัดที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
นสพ.รวมพลัง ศูนย์ข่าวชลบุรี

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:26:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG