เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ


ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้เป็นเมืองสวยงามน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน จึงให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมี รองนายกฯ ธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๓ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิวิชญ นวลแก้ว คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๐ คน

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
ปชส.ทน.แหลมฉบัง/ภาพข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 14:49:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG