เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

คณะการท่าเรือแห่งประเทศไทย เยี่ยมชม IRPC จ.ระยอง


   วันที่ 7 กันยายน 2560 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และคณะทำงานพัฒนาองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เข้าเยี่ยมชมภาพรวมธุรกิจและรับฟังการบรรยายสรุปธุรกิจด้านปิโตรเลียมของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยนายวิชิต นิตยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้อง Seminar อาคาร 10 ปี คณะชมวีดีทัศน์และรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ โดยนางดวงสุดา อริยวงศ์วิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่เป็นเลิศและบริหารคุณภาพองค์กร และนายทิวา สุวรรณภูชัย ผู้จัดการส่วนจัดการผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตโพลีโอเลฟินส์ และการบริหารจัดการท่าเรือ IRPC โดยนายเชิงชาย ไพฑูรย์ ผู้จัดการส่วนตลาดท่าเรือและคลังน้ำมัน จากนั้นได้เยี่ยมชมโดยรอบเขตประกอบการฯ และท่าเรือ

บริษัทไออาร์พีซีได้นำหลักการและค่านิยมที่เป็นรากฐานของการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มาปรับใช้บริหารองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ ปฏิบัติต่อลูกค้าและพนักงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ยังดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได้ มีการบริหารที่สร้างความสมดุลเพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนของบริษัทไออาร์พีซี ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2558 ในงานมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ถือได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับระดับมาตรฐานสากล

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

บก.ธรรญธร เพ็งขุนทด/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 10:39:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG