เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง จัดงาน "สัมมนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแผนการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561"


   เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุม ร้านอาหารทิพย์ไสว อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงานในโครงการ "สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแผนของการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561" ต่อสื่อมวลชน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อให้สื่อมวลชน ได้เข้าใจบทบาทการทำงานของสหกรณ์จังหวัดระยอง โดยในที่ผ่านมาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ได้เข้าดำเนินการในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมและช่วยเหลือกิจกรรมการเกษตร ด้านผลผลิตให้มีราคา อยู่ในเกณฑ์ดี ราคาที่เกษตรกรยอมรับได้ ทั้งผลไม้และยางพารา 


อีกทั้งยังเข้าช่วยเหลือจัดตั้งจุดซื้อขายสินค้าการเกษตร ให้มีการพบปะกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อโดยตรง บทบาทสำคัญอีกบทบาทหนึ่งคือการเข้าไปบริหารและจัดการในเรื่องพื้นที่ทำกิน แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน พื้นที่การรับผิดชอบนิคมสหกรณ์ชะแวะ (ดูแลเรื่องเกี่ยวกับที่ดินทำกิน กสน. 3 ,กสน.5 ) รวมทั้งการจัดตั้งรวมกลุ่มสมาชิกเกษตร ให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆ ของสมาชิก สำนักงานสหกรณ์ระยองมีเครือข่ายภายใต้การดูแลของสำนักงานฯประกอบด้วย 7 ประเภทกิจกรรม และ1 กลุ่มเกษตรกรคือ (1) สหกรณ์การเกษตร(2)สหกรณ์ออมทรัพย์(3)สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (4)สหกรณ์ประมง (5) สหกรณ์เดินรถ (6)สหกรณ์ประเภทนิคมฯ (7)สหกรณ์ร้านค้า (8) กลุ่มสมาชิกเกษตรกร ในงานมีผู้บริหารที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆของสำนัก และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมให้ความรู้และตอบข้อสงสัยในด้านต่างๆต่อสื่อมวลชน ระยอง


บก.ธรรญธร ข่าวรวมพลัง

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 18:59:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG