เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ทน.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2560


     ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและ เยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด จึงให้สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 


โดยมีพิธีเปิดและฝึกอบรม รุ่นที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจากรองนายกฯ สุขุม อินแดง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของ ยาเสพติดอันจะทำให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาล ชุมชน และสถานศึกษาให้เป็นพลังที่เข้มแข็ง สามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน และเพื่อลดสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังอีกด้วย โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัชวาล  มะโนวัฒนา วิทยากรจากบริษัท AROM-D TRAINER GROUP และทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ มีเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๕๐ คน
ปชส.เทศบาลแหลมฉบัง /ภาพข่าว
โจ ลำน้ำปิง /รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 11:52:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG