เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

พิธีเปิดงาน "หมู่บ้านโอทอป (OTOP) เพื่อการท่องเที่ยวบ้านยายดา" @เมืองระยอง


    วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านยายดา หมู่ที่ 3 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีและกล่าวเปิดงาน "หมู่บ้านโอทอป (OTOP) เพื่อการท่องเที่ยวบ้านยายดา"  มีนายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมือง จังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี  โดยมีนายสมรักษ์ แก้วชิงดวง พัฒนาการจังหวัดระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน    มีใจความโดยสรุปว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านโอทอป (OTOP)  เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวบ้านยายดา หมู่ที่3 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้หมู่บ้านเป็นชุมชนต้นแบบ มีการพัฒนาค้นหาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ของชุมชน, วัฒนธรรม, ประเพณีแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่นๆของท้องถิ่น เพื่อให้หมู่บ้านมีความพร้อม ในการต้อนรับน้กท่องเที่ยว 


โดยที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชชุมชน จังหวัดระยอง ได้มีส่วนผลักดันและส่งเสริมโครงการในด้านต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันนี้ สำเร็จไปเรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ในพิธีเปิดงาน มีหน่วยงานราชการและผู้บริหารตัวแทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เช่น กลุ่มบริษัท IRPC , SCG , UBE แขกผู้มีเกียรติ,ประชาชนในพื้นที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับในพิธีเปิดงานฯ มีการแสดงบาสโลบจากกลุ่มสตรีบ้านยายดา  การรำอวยพรจากนักเรียนโรงเรียนวัดตะพงนอกและการบรรเลงอังกะลุง โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลตะพง สำหรับไฮไลท์ในงานนี้ มีกลุ่มชุมชนร่วมนำอาหารและขนมพื้นถิ่น มาให้ผู้ร่วมงานเลือกชิมอย่างมากมายอีกด้วย หลังพิธีเปิดงาน   "หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 " แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรือง,  มอบของขวัญต้อนรับและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน


บก.ธรรญธร/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:34:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG