เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ระยองจัดสัมมนาระดมความคิดและเผยแผ่ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดผลผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวภาคอุตสาหกรรม


   วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเสม็ด 2 โรงแรมคาเมโอ แกรนด์ จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดและเผยแผ่ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดผลผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว Green GDP ภาคอุตสาหกรรมและGreen GPP ภาคอุตสาหกรรมครั้งที่สอง ภายใต้การดำเนินงานโครงการการจัดทำตัวชี้วัดผลผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร. อาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและประสานนโยบายสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสากรรม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมในระยอง ผู้แทนจากโรงงานอุตสาหกรรมในระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาอย่างคับคั่ง


 ดร. อาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและประสานนโยบายสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสากรรม กล่าวว่าภายใต้การดำเนินงานโครงการการจัดทำตัวชี้วัดผลผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันนี้วัตถุประสงค์หลักของโครงการประกอบด้วย ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีรายการวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ในรายสาขาเหล็กขั้นกลาง  นำข้อมูลบัญชีรายการวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรมไปสู่การสร้างแบบจำลองเพื่อประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวในภาคอุตสาหกรรมสำหรับรายสาขาเหล็กขั้นกลาง  ทำการประมวลผลติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวใน 6 รายสาขาอุตสาหกรรมเดิมได้แก่อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นอุตสาหกรรมการกันน้ำมันปิโตรเลียม อุสาหกรรมการทำเหมืองหินปูน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมการผลิตยางแผ่นและยังแท่ง  ทำการขยายผลไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดระยองด้วยการสร้างแนวทางกับทางข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวในอุสาหกรรมของจังหวัดระยอง นำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบในการกำหนดนโยบายของอุตสาหกรรม


 สำหรับในครั้งนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยได้มอบหมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำการศึกษาและสร้างแบบจำลองสำหรับทำการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำดีชนีตัวชี้วัดผลผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวในภาคอุตสาหกรรม และในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาตลอดระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมาและเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์จากตัวแทนภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดระยอง...


บก.ธรรญธร/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:42:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG