เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560


     ที่ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชานายจิร  จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำ 2560 โดยได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จากนั้นประธาน คณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมงาน พิธีเปิดงานด้วยการยิงจรวจพลังน้ำซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนได้ร่วมกันทดลองทำขึ้น ทั้งนี้วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถือว่าเป็นวันสำคัญและเกี่ยวข้องกับนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติ ที่ควรให้ความสำคัญและความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ มากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในการกล้าแสดงออกตามความสามารถของนักเรียน ซึ่งภายในงาน ได้มีการมอบรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแสดงของนักเรียน และการสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:14:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG