เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เปิดงานวัน Energy day 2017 ในแนวคิด Energy 4.0 ไม่ใช่เรื่องฝันแต่ทำได้จริง


     ที่   ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีการจัดงาน วัน Energy day 2017 ในแนวคิด Energy 4.0 ไม่ใช่เรื่องฝันแต่ทำได้จริง สืบเนื่องจากที่ผ่านมาทางโรงพยาบาล ได้กำหนดให้การประหยัดพลังงาน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการบริหารโรงพยาบาล เพื่อให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น อีกทั้งโรงพยาบาล ได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีเป้าหมายให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ สร้างภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์พลังงานทุกด้าน อย่างยั่งยืน โครงการดังกล่าว โรงพยาบาลมีความมุ่งหวังให้บุคลากร ในทุกแผนก ตระหนักถึงการลดใช้ทรัพยากร พลังงาน ในทุกๆ ด้าน ในชีวิตประจำวันทั้งที่ทำงาน และ บ้านเรือนของตนเอง โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน มากมายอาทิ การบรรยายแนวคิด Energy 4.0 ไม่ใช่เรื่องฝันแต่ทำได้จริง จากผู้เชี่ยวชาญ การจัดแสดงบูทนิทรรศการการลดใช้พลังงาน การจัดแสดงนวัตกรรม การลดใช้พลังงานต่าง ๆ จากภาคเอกชน และ การประกวดแสดงละครเวทีรณรงค์ การลดใช้พลังงานจาก บุคลากร แผนก ต่างๆ ของโรงพยาบาล

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:25:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG