เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี


ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีคุณภาพ จึงให้กองการศึกษา เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๑ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ สันติ  ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะของบุคลากรทางการศึกษาในการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดทำสื่อนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม และเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับสูงต่อไป โดยมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:33:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG