เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

กาชาดชลบุรี จัดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ ตามโครงการรถตัดแว่นเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ภริยานายอำเภอศรีราชา สมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริการตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียน ในอำเภอศรีราชา ตามโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 


นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี   กล่าวว่า ตามที่สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ตระหนักถึงปัญหาสายตาเด็กนักเรียนในชนบท จึงได้จัดทำโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบทขึ้น โดยใช้รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่เป็นรถบัสใหญ่ออกแบบภายในและพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกอบแว่นสายตา บนรถได้ทันที ในการออกไปปฏิบัติงานตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นสายตาให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางด้านสายตาของเด็กนักเรียน ด้วยการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นสายตาให้นักเรียนได้รับแว่นสายตาในวันเดียวกัน โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความสามารถในการมองเห็นได้เป็นปกติ มีโอกาสในการเรียนและดำเนินชีวิต เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สำคัญและมีผลในระยะยาวต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

ด้านนางอัญชลี กัลมาพิจิตร ภริยานายอำเภอศรีราชา สมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา เผยว่า โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท โดยสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ไดยในวันนี้ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดโครงการตัดแว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา โดยมีเด็กนักเรียนในอำเภอศรีราชา ที่มีปัญหาด้านสายตา เข้าใช้บริการตัดแว่นสายตาฟรี จำนวน 428 คน จาก 14  โรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชา ซึ่งถือเป็นโอกาสทีดีของเด็กๆที่มาใช้บริการโดยได้รับแว่นสายตาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสายตาด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะครูและนักเรียนในการมารับแว่นสายตา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กกลุ่มนี้สามารถเรียนรู้และดำเนินชีวิตได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:04:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG