เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ทน.แหลมฉบัง จัดพิธีมอบแว่นสายตา โครงการสงเคราะห์แว่นตา สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตา


ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีปัญหาทางด้านสายตาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการใช้สายตาในชีวิตประจำวัน และอาจส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตหรือกิจกรรมอื่นๆ จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดพิธีมอบแว่นสายตา โครงการสงเคราะห์แว่นตา สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา และทำให้ผู้ที่ได้รับมอบแว่นสายตามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐๐ คน

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 16:33:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG