เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ศุลกากรแหลมฉบัง จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรขาเข้า มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 70 ล้านบาท


   เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง แถลงข่าวจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และสินค้าอื่นๆ หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรขาเข้า มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 70 ล้านบาท
ตามที่กรมศุลกากรได้มุ่งเน้นนโยบายสำคัญในการเร่งรัดปราบปรามสินค้าลักลอบ หลีกเลี่ยงอากร    ข้อห้าม ข้อกำกัด เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคม และสิ่งแวดล้อม นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้สั่งการให้ นายชูชัย  อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรเข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกั้น ป้องกัน และปราบปราม โดยมอบหมายให้ นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง วางแผนร่วมกับ นายปิติณัช ศรีธรา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร นางนิภาวรรณ  ใยบัวเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร 1 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินการวางแผนจับกุม

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบตู้สินค้านำเข้า สำแดงสินค้า 13 รายการ    เป็นส่วนประกอบรถยนต์เก่าใช้แล้ว จากการตรวจสอบปรากฏว่ามีสินค้าไม่ตรงสำแดงบรรจุภายในตู้จำนวนกว่า 300 รายการ เป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เครื่องเสียงและลำโพงติดรถยนต์ ส่วนประกอบรถยนต์ กีต้าร์ กระเป๋าแบรนด์เนม โมเดล เครื่องเล่นเกมส์ พร้อมตลับเกมส์ และอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบใบขนสินค้าประกอบกับภาพเอกซเรย์ เห็นว่าไม่สอดคล้องกัน จึงทำการเปิดตู้สินค้าเพื่อตรวจสอบ พบว่า มีสินค้าไม่ตรงตามสำแดงที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้นำเข้ามีเจตนาสำแดงเท็จ    เพื่อหลีกเลี่ยงอากร เป็นความผิดตามมาตรา 99, 27 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 ประกอบมาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพรบ. ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 ซึ่งสินค้าที่จับกุมได้ในครั้งนี้มีมูลค่า 2 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าภาษีอากรขาดประมาณ 1 ล้านบาท


วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ทำการตรวจสอบสินค้าขาเข้า โดยสำแดงสินค้าหลายรายการตรวจสอบพบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ของไม่ตรงสำแดงและเกินสำแดงจำนวนมาก ได้แก่ บุหรี่ไฟฟ้า วิทยุสื่อสาร บุหรี่ กรองอากาศรถยนต์ ปลั้กพ่วง บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ประเภท กางเกงใน UNDERWARE  นาฬิกา WATCH ชุดนอน PAJAMAS  ส่วนประกอบของรถมอเตอร์ไซด์ FILTER ซึ่งเป็นความผิดฐานสำแดงชนิดเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อกำกัด  อันเป็นความผิดตามมาตรา 99, 27 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 และ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย และความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ซึ่งสินค้าที่จับกุมได้ในครั้งนี้มีมูลค่า 5 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าภาษีอากรรวมค่าปรับอากรทุกประเภทจำนวน  6 ล้านบาท พร้อมยึดของกลางเป็นของแผ่นดิน

วันที่ 25 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ศุลกากร ได้ทำการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ตามใบขนสินค้าขาเข้า จำนวน 9 ตู้ ซึ่งตัวแทนเรือได้ยื่นคำร้องขอนำตู้คอนเทนเนอร์ กลับมาปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งท่าปลายทางเดิมคือท่าเรือยูนิไทย จึงมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จากผลการตรวจสอบพบ มีสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและมีสินค้าเกินจากสำแดงเป็นจำนวนมาก เช่น ของเล่นทำด้วยพลาสติก สินค้าเบ็ดเตล็ด ตุ๊กตาพลาสติก ตุ๊กตาผ้า กล่องแว่นตา หวีไฟฟ้า ไพ่ ตู้แอร์ น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ เทอร์โมสตัท น้ำยาแอร์ CFC 12 ในกรณีนี้เป็นความผิดฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อกำกัด ตามกฎหมายศุลกากร พ.ศ. 2469 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ร.บ.วัตถุอันอันตราย และกฎหมายอื่นๆ ซึ่งสินค้าที่จับกุมได้ในครั้งนี้มีมูลค่า 4 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าภาษีอากรรวมค่าปรับอากรทุกประเภทจำนวน 6 ล้านบาท พร้อมยึดของกลางเป็นของแผ่นดิน

อนึ่ง มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในการจับกุมทั้ง 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้นกว่า 70 ล้านบาท


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:39:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG