เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

นายวิทยา คุณปลื้ม เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน ร.ร.วัดพิบูลสัณหธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (มีคลิป)


       เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2557 พร้อมด้วยนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นายสุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย, นายวิชัย พวงพาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายวิบูลย์ รักทองสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม โดยมีนางประภา ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม คอยให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์


นางประภา กล่าวว่า โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2482 โดยพันโทบุญธรรม วัฒนะวิทย์ ภายหลังโรงเรียนประสบวาตภัยมีการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่แต่คงเกิดวาตภัยขึ้นอีก จนกระทั่ง พ.ศ.2497 พระปลัดเนียม จิตตธมฺโม ได้ประสานงานกับทางอำเภอและกระทรวงศึกษาธิการ ย้ายโรงเรียนมาตั้งในบริเวณวัด ได้รับงบประมาณจากทางราชการ แลประชาชนสมทบก่อสร้างอาคารเรียน และได้รับอนุมัติชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม (เนียมพิทยาคาร) ทำพิธีเปิดอาคารเรียนโดย สมเด็จพระวันรัตมหาสังฆนายกเป็นประธานในพิธี เมื่อ 12 ธันวาคม 2502 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนมาตามลำดับ ในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ภายหลังจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันมีนักเรียนจพนวน 484 คน ครู 23 คน ทางโรงเรียนจึงต้องขยายชั้นเรียนเป็นห้องเรียนละ 2 ห้อง โดยเริ่มจากชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีละชั้นจนถึง ป.2 โรงเรียนก็พบปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ ต้องใช้ห้องพิเศษเป็นห้องเรียนไปก่อน กอปรกับต้นสังกัดไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและท่าน สจ.ทรงพล พรรณโชติกุล ได้ประสานงานของบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารหลังนี้ จำนวนเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง 8,535,600 บาท และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโรงเรียนใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียนจัดการเรียนการสอน และเป็นห้องพิเศษต่างๆ ที่จำเป็น ได้แก่ ห้องดนตรี ห้องจริยธรรมห้องคอมพิวเตอร์ ให้ครบถ้วนต่อไป


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:03:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG