เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

วันต่อต้านยาเสพติดโลก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด (Do Good Deeds for Dad against Drugs)”


ภายในงานมีกิจกรรม “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมารธอน กว่า 1,700 คน ในการนี้ นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีชา ได้เป็นประธานปล่อยขบวนวิ่ง จากสวนสาธารณะเกาะลอย ถึงที่ว่าการอำเภอศรีราชา เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร

เมื่อขบวนวิ่งเคลื่อนตัวถึงที่ว่าการอำเภอศรีราชา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าสู่พิธีเปิดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ณ อาคารศรีราชาประชาคม อำเภอศรีราชา โดยมีนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธี นำมวลชนกล่าวคำปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปราศรัยนายกรัฐมนตรี และกล่าวปราศรัยต่อพี่น้องประชาชนชาวศรีราชาผู้เข้าร่วมงาน


หลังจากนั้นนายอำเภอ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ รัชกาลที่ 9 และบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด ซึ่งจัดแสดงโดย โรงเรียน สถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอศรีราชา


ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต่อต้านยาเสพติดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประชาชน ได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งพระองค์ ทรงนําแนวทางและเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง

2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประชาชน ได้ร่วมแสดงพลังทําความดี ถวายแด่รัชกาลที่ 9 และร่วมสาน ต่อพระราชปณิธานการแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดไป

3. เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ เพื่อลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด

4. เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

5. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประชาชน ได้รับรู้และเห็นถึงความสําคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:23:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG