เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ข่าวชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบังจัดการแข่งขัน เปตอง ครั้งที่ 6 โดยมี 36 ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมการแข่งขัน


ท่าเรือแหลมฉบังจัดการแข่งขันชุมชนรักกันสานสัมพันธ์ด้วยเปตอง ครั้งที่ 6 เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีโดยรวม ทำใมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนด้วยกัน โดยมี 36 ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมการแข่งขัน

วันนี้ (24 มิ.ย.60) ร้อยตำรวจตรี มนตรี  ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง จัดการแข่งขันชุมชนรักกันสานสัมพันธ์ด้วยเปตอง ครั้งที่ 6 เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีโดยรวม ทำให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนด้วยกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัย ซึ่งกันและกัน กีฬาเป็นปัจจัยนำมาซึ่งประโยชน์สุขอย่างแท้จริง โดยมีนางชยกร ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการกองการบุคคล ในนามคณะทำงานจัดการแข่งขัน ผู้นำชุมชน และตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 36 ทีม ณ สนามกีฬาศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง


นางชยกร ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการกองการบุคคล ในนามคณะทำงานจัดการแข่งขันเปตองฯ เปิดเผยว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดกิจกรรมแข่งขันเปตอง ชุมชนรักกันสานสัมพันธ์ด้วยเปตอง เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้การกีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่อยู่ในชุมชนให้มีพลานามัยสมบูรณ์ และสิ่งสำคัญยิ่ง คือ ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างกัน ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยท่าเรือแหลมฉบังจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

โดยในครั้งที่ผ่านมามีจำนวนทีมเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม แต่ในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นเป็น 36 ทีม มาจากเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย แบ่งเป็นทีมชาย ทีมหญิง และทีม VIP ซึ่งมาจากผู้บริหารท่าเรือ ผู้บริหารเทศบาล ประธานชุมชน หรือกรรมการชุมชน

สำหรับรางวัลในการจัดการแข่งขันทีมชาย และทีมหญิง ในครั้งนี้ รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 5,000 บาท รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 3,000 บาท รางวัลที่ 4 เป็นเงิน 2,000 บาท ส่วนทีม VIP ทีมชนะเลิศเงินรางวัล 3,000 บาทโจ ลำน้ำปิง

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:28:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG